● قوانین

قوانین :

قوانین ارسال فایل و عکس در سایت

براي اپلود حتما بايد عضو اين بخش باشيد.
آپلود سنتر سایت اشتهارد حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است
را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:
• هر گونه سوء استفاده سایت های دیگر از تصاویر و فایلهای قرار گرفته باعث حذف فایل
مربوطه می گردد.
• عکسهای مربوط به مسائل جنسی.
• عکسهایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند(فاقد کپی رایت).
• عکسهایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
• عکسهایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی باشد.
• عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.
درصورت آپلود فایل وعکسهایی که شامل موارد بالا باشد، قوانین زیر بر آن اعمال خواهد شد:
• سریعا دسترسی کاربر به آپلود سنتر سایت اشتهارد و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
• حذف تمامی عکسهایی که کاربر در آپلود سنتر سایت اشتهارد آپلود نموده است.
• پیگرد قانونی(در صورت امکان).

تمام موارد بالا به صلاحدید آپلود سنتر سایت اشتهارد بدون هیچ گونه اخطار قبلی
برای همیشه اعمال خواهد شد.

Powered by Kleeja
queue